Kompasy do zamówienia #8202

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Monika
Nazwisko :Jadach
Data urodzenia :20-09-1975
Płeć :k