Kompasy do zamówienia #8196

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Lucjan
Nazwisko :Figurski
Data urodzenia :22-06-1941
Płeć :m