Kompasy do zamówienia #8196

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Zbigniew
Nazwisko :Figurski
Data urodzenia :12-02-1968
Płeć :m