Kompasy do zamówienia #8196

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jadwiga
Nazwisko :Figurska
Data urodzenia :23-12-1945
Płeć :k