Kompasy do zamówienia #8194

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Przemysław
Nazwisko :Wilkoszewski
Data urodzenia :08-04-1973
Płeć :m