Kompasy do zamówienia #8191

Dane dla kompasu nr 1

Imię :ROBERT
Nazwisko :NIEZNAŃSKI
Data urodzenia :21-09-1969
Płeć :m