Kompasy do zamówienia #8183

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Izabela
Nazwisko :Marzycka
Data urodzenia :15-01-1967
Płeć :k

Dane dla kompasu nr 2

Imię :Ryszard
Nazwisko :Marzycki
Data urodzenia :25-03-1960
Płeć :m

Dane dla kompasu nr 3

Imię :Magdalena
Nazwisko :Marzycka
Data urodzenia :12-06-1994
Płeć :k

Dane dla kompasu nr 4

Imię :Rafał
Nazwisko :Marzycki
Data urodzenia :06-10-2004
Płeć :m