Kompasy do zamówienia #8177

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Filip
Nazwisko :Staszkiewicz
Data urodzenia :11-10-1983
Płeć :m