Kompasy do zamówienia #8177

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Rainer
Nazwisko :Strunz
Data urodzenia :01-11-1950
Płeć :m