Kompasy do zamówienia #8175

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Dorota
Nazwisko :Woźny
Data urodzenia :13-10-1978
Płeć :k