Kompasy do zamówienia #8172

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Leszek
Nazwisko :Kanicki
Data urodzenia :07-12-1975
Płeć :m