Kompasy do zamówienia #8169

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Magdalena
Nazwisko :Malik
Data urodzenia :04-05-1974
Płeć :k