Kompasy do zamówienia #8163

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Janusz
Nazwisko :Gasior
Data urodzenia :12-04-1951
Płeć :m