Kompasy do zamówienia #8153

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Małgorzata
Nazwisko :Legut Kłoda
Data urodzenia :21-12-1972
Płeć :k