Kompasy do zamówienia #8151

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Edyta
Nazwisko :Grzegorczyk
Data urodzenia :16-04-1973
Płeć :k