Kompasy do zamówienia #8143

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Dominika
Nazwisko :Kunda
Data urodzenia :02-04-1998
Płeć :k