Kompasy do zamówienia #8139

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Franciszek
Nazwisko :Grzegorczyk
Data urodzenia :03-06-1949
Płeć :m