Kompasy do zamówienia #8139

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Dariusz Piotr
Nazwisko :Grzegorczyk
Data urodzenia :13-10-1986
Płeć :m