Kompasy do zamówienia #8129

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Michał
Nazwisko :Szymanski
Data urodzenia :29-09-1982
Płeć :m