Kompasy do zamówienia #8124

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Paweł Kamil
Nazwisko :Goś
Data urodzenia :16-03-1980
Płeć :m