Kompasy do zamówienia #8114

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Eryk
Nazwisko :Grzyb
Data urodzenia :31-07-2014
Płeć :m