Kompasy do zamówienia #8114

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Łukasz
Nazwisko :Grzyb
Data urodzenia :19-03-1982
Płeć :m