Kompasy do zamówienia #8111

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Ryszard
Nazwisko :Dados
Data urodzenia :19-08-1950
Płeć :m