Kompasy do zamówienia #8111

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Franciszk
Nazwisko :Bieniaszewski
Data urodzenia :04-06-1951
Płeć :m