Kompasy do zamówienia #8106

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Maria
Nazwisko :Wilkoń
Data urodzenia :09-10-1961
Płeć :k