Kompasy do zamówienia #8088

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Dorota
Nazwisko :Musolfr
Data urodzenia :18-11-1979
Płeć :k