Kompasy do zamówienia #8086

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Maria
Nazwisko :Król
Data urodzenia :07-02-1952
Płeć :k