Kompasy do zamówienia #8082

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Agnieszka
Nazwisko :Cieślik
Data urodzenia :06-07-1978
Płeć :k