Kompasy do zamówienia #8073

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Andrzej
Nazwisko :Biernat
Data urodzenia :19-01-1982
Płeć :m