Kompasy do zamówienia #8067

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Beata Elzbieta
Nazwisko :Gaedicke
Data urodzenia :19-02-1978
Płeć :k