Kompasy do zamówienia #8055

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Krzysztof
Nazwisko :Młynarczyk
Data urodzenia :17-09-1989
Płeć :m