Kompasy do zamówienia #8032

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Mateusz
Nazwisko :Kasprzyk
Data urodzenia :08-09-1992
Płeć :m