Kompasy do zamówienia #8007

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Wojciech
Nazwisko :Siewarga
Data urodzenia :24-08-1991
Płeć :m