Kompasy do zamówienia #8005

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Paweł
Nazwisko :Lisowski
Data urodzenia :06-03-1988
Płeć :m