Kompasy do zamówienia #8001

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Mirosława
Nazwisko :Hibowska
Data urodzenia :03-03-1958
Płeć :k