Kompasy do zamówienia #8001

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Elżbieta
Nazwisko :Hibowska
Data urodzenia :29-06-1980
Płeć :k