Kompasy do zamówienia #8001

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Paweł
Nazwisko :Jakób
Data urodzenia :08-06-1984
Płeć :m