Kompasy do zamówienia #7999

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Grzegorz
Nazwisko :Przybyła
Data urodzenia :19-01-1991
Płeć :m