Kompasy do zamówienia #7988

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Danuta
Nazwisko :Jakubas
Data urodzenia :11-06-1955
Płeć :k