Kompasy do zamówienia #7988

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jakub
Nazwisko :Kocerba
Data urodzenia :22-05-2001
Płeć :m