Kompasy do zamówienia #7988

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Tomasz
Nazwisko :Zieliński
Data urodzenia :03-08-1982
Płeć :m