Kompasy do zamówienia #7983

Dane dla kompasu nr 1

Imię :RAFAŁ
Nazwisko :ZARANEK
Data urodzenia :28-05-1992
Płeć :m