Kompasy do zamówienia #7973

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Iwona
Nazwisko :Maciejak
Data urodzenia :24-04-1960
Płeć :k