Kompasy do zamówienia #7973

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Maciej
Nazwisko :Maciejak
Data urodzenia :31-05-1959
Płeć :m