Kompasy do zamówienia #7973

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Tomasz
Nazwisko :Maciejak
Data urodzenia :26-05-1985
Płeć :m