Kompasy do zamówienia #7971

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jolanta
Nazwisko :Czernecka
Data urodzenia :11-06-1967
Płeć :k