Kompasy do zamówienia #7969

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Lidia
Nazwisko :Mazurek
Data urodzenia :13-03-1973
Płeć :k