Kompasy do zamówienia #7964

Dane dla kompasu nr 1

Imię :MAŁGORZATA
Nazwisko :SOLARSKA
Data urodzenia :18-12-1973
Płeć :k