Kompasy do zamówienia #7958

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Arthur
Nazwisko :Król
Data urodzenia :14-11-1985
Płeć :m