Kompasy do zamówienia #7952

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Bartłomiej
Nazwisko :Olczyk
Data urodzenia :02-11-1973
Płeć :m